top of page
Anchor 1
I ZJAZD NAUKOWY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOLOGII MEDYCZNEJ

 

X KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
SEKCJI IMMUNOTOKSYKOLOGII I IMMUNOMODULACJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA IMMUNOLOGII DOŚWIADCZALNEJ  I KLINICZNEJ

 

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA BIOLOGII I MEDYCYNY

 

26-30 maja 2015 r.
 
Wojskowy Zespół Wypoczynkowy
„DELFIN” w Juracie

Swój udział w konferencji potwierdzili profesorowie: 

 

Ewa Augustynowicz Kopeć, Ewa Barcz, Leonora Bużańska, Jarosław Dastych, Krystian Jażdżewski,

Bożena Kamińska-Kaczmarek, Paweł Kamiński, Claudine Kieda, Małgorzata Krzyżowska, Jacek Kubiak,

Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Kazimierz Madaliński, Jacek Malejczyk, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska,

Dominika Nowis, Jacek Roliński, Lidia Rudnicka, Ewa Skopińska-Różewska, Piotr Skopiński, Andrzej Siwicki,

Waldemar Turski, Iwona Wawer, Jacek Witkowski, Barbara Wróblewska, Zofia Zwolska.

 

 

Uczestnictwo w konferencji upoważniało do uzyskania 24 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy

i lekarzy  dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.).

Komitet naukowy

Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska (WUM, Warszawa)
 
Prof. Bożena Obmińska-Mrukowicz (UP, Wrocław)
 
Dr hab. Agnieszka Pietrosiuk (WUM, Warszawa)
 
Dr hab. Anna Ratajska (WUM, Warszawa)
 
Prof. Jacek Roliński (UM, Lublin)
 
Prof. Andrzej Krzysztof Siwicki (UWM, Olsztyn)
 
Prof. Ewa Skopińska-Różewska (WIHiE, Warszawa)
 
Dr hab. Piotr Skopiński (WUM, Warszawa)
 
Prof. Robert Słotwiński (WUM, Warszawa)
 
Prof. Sylwia Słotwińska (WUM, Warszawa)
 
Prof. Małgorzata Lewandowska-Szumieł (WUM, Warszawa)
 
Dr hab. Wanda Stankiewicz (WIHiE, Warszawa)
 
Prof. Anna Stasiak-Barmuta (UM, Białystok)
 
Prof. Cezary Szczylik (WIM, Warszawa)
 
Prof. Iwona Wawer (WUM, Warszawa)
 
Prof. Barbara Wróblewska (IRZiBŻ PAN, Olsztyn)
Prof. Aleksander Wasiutyński – przewodniczący
 
Prof. Elżbieta Anuszewska (NIL, Warszawa)
 
Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko (IGiChP, Warszawa)
 
Prof. Jarosław Dastych (IBM PAN, Łódź)
 
Prof. Urszula Demkow (WUM, Warszawa)
 
Prof. Wiesław Deptuła (USz, Szczecin)
 
Prof. Joanna Domagała-Kulawik (WUM, Warszawa)
 
Prof. Marek Jakóbisiak (WUM, Warszawa)
 
Prof. Marek Janiak (WIHiE, Warszawa)
 
Dr hab. Bolesław Kalicki (WIM, Warszawa)
 
Prof. Claudine Kieda (CNRS, Orléans)
 
Dr hab. Ewa Kontny (IR, Warszawa)
 
Dr hab. Małgorzata Krzyżowska (WIHiE, Warszawa)
 
Prof. Elżbieta Kucharska (ZUT, Szczecin)
 
Prof. Sławomir Majewski (WUM, Warszawa)
 
Prof. Jacek Malejczyk (WUM, Warszawa)
 
Prof. Kazimierz Madaliński (NIZP-PZH, Warszawa)
 
 
 
 
Anchor 2

ORGANIZATORZY:

 

Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Centrum Biostruktury, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

KOMITET ORGANIZACYJNY :

 

Prof. dr hab. Jacek Malejczyk– przewodniczący

 

Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki - przewodniczący

 

Dr Barbara Bałan

 

Mgr Karolina Bień

 

Dr Elżbieta Górska

 

Dr Ewa Jankowska-Steifer

 

Mgr Edyta Kaczorek

 

Dr Sławomir Lewicki

 

Dr Magdalena Radomska-Leśniewska

 

Mgr Ewa Szczucińska - sekretariat

 

Mgr Monika Leśniak - sekretariat

 

Dr Roman Wójcik

 

Dr Robert Zdanowski

Anchor 3
Anchor 4
PROGRAM  KONFERENCJI  PRZEWIDUJE:
 • Wykłady plenarne zaproszonych gości (20 lub 30 min.)

 • Doniesienia ustne (10 min.)

 • Sesję plakatową (wielkość plakatu 70-100 cm)

 • Sesję młodych pracowników naukowych – doniesienia ustne lub plakat

 • Artykuły do opracowania książkowego

 

OPŁATY KONFERENCYJNE
 • 600,00 PLN – opłata pełna dla standardowych uczestników Udział w sesjach i warsztatach, ognisko integracyjne, uroczysta kolacja, materiały konferencyjne w formie książkowej, certyfikat uczestnictwa.

 • 450,00 PLN - opłata pełna dla uczestników będących członkami PTBMed lub/i PTIDiK Udział w sesjach i warsztatach, ognisko integracyjne, uroczysta kolacja, materiały konferencyjne w formie książkowej, certyfikat uczestnictwa.

 • 300,00 PLN – opłata pełna dla studentów i doktorantów Udział w sesjach i warsztatach, ognisko integracyjne, uroczysta kolacja, materiały konferencyjne w formie książkowej, certyfikat uczestnictwa.

 • 200,00 PLN – opłata dla osoby towarzyszącej Udział w sesjach, ognisko integracyjne, uroczysta kolacja. (Dla uczestnika tylko 1 osoba towarzysząca).

 

nocleg
 • jednoosobowy 105 zł /osobę/noc

 • dwuosobowy 80zł/osobę/noc

 • noclegi od 26.05 do 31.05

 • śniadania wliczone są w cenię noclegu.

 

posiłki
 • 25 pln za 1 obiad codziennie 26.05-31.05

 • kolacje w dniach: 27.05 i 29.05 -  w cenie
  opłaty konferencyjnej

 • 15 zł za 1 kolację 26, 28, 30.05

 

Opłatę konferencyjną wraz z należnościami za nocleg i wyżywienie (łącznie) należy wpłacić na konto:

73 1030 0019 0109 8530 0035 3635
Jako tytuł wpłaty należy podać: Jurata 2015, Imię i Nazwisko
Właścicielem konta jest:
Klub Studencki Antałek Roman Wójcik
Ul. Oczapowskiego 9
10-730 Olsztyn
NIP: 739-160-83-75
REGON: 510 460 327

Anchor 5

26.05.2015 WTOREK

15.30 – 20.00 Rejestracja uczestników

29.05.2015 PIĄTEK

 

09.00 – 09.40 Immunologiczna teoria starzenia się.

Jacek Witkowski

Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

 

Sesja VIII

WPŁYW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA ORGANIZM

09.50 – 10.50 Wykład wprowadzający do sesji i doniesienia ustne zakwalifikowane przez Komitet Naukowy.

 

11.20 – 12.00 Zastosowanie inhibitorów cytokin w chorobach skóry.

Lidia Rudnicka

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 

Sesja IX

SESJA MŁODYCH NAUKOWCÓW - PLAKATOWA

12.10 – 13.30 Plakaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy.

 

15.00 – 15.40 Szczepienia ochronne zalecane u osób dorosłych a czynniki warunkujące odpowiedź immunologiczną.

Jacek Roliński

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin

 

Sesja X

SESJA SPECJALNA – IMMUNOMODULATORY NATURALNE

15.50 – 17.20 Wykład wprowadzający do sesji i doniesienia ustne zakwalifikowane przez Komitet Naukowy.

 

18.00 – 19.30 Przedstawienie „Cioteczka” w wykonaniu artystów Myślenickiego Teatru w Stodole.

 

19.30 – 23.00 Uroczysta kolacja

27.05.2015 ŚRODA

 

09.00 – 09.30 Inauguracja konferencji

 

09.30 – 10.10 Postęp w naukach biomedycznych: obietnice, kontrowersje, zagrożenia.

Jacek Kubiak Centre National de la Recherche Scientifique / University Rennes 1, France

 

Sesja I

IMMUNOLOGIA DOŚWIADCZALNA I KLINICZNA

10.20 – 11.10 Wykład wprowadzający do sesji i doniesienia ustne zakwalifikowane przez Komitet Naukowy.

 

11.30 – 12.10 Biologia molekularna interakcji między nowotworem a środowiskiem. 

Bożena Kamińska-Kaczmarek

Instytut Biologii Doświadczalnej, Warszawa

 

Sesja II

BIOLOGIA NOWOTWORÓW I BIOLOGIA KOMÓRKI

12.20 – 13.20 Wykład wprowadzający do sesji i doniesienia ustne zakwalifikowane przez Komitet Naukowy.

 

15.00 – 15.40 Revisiting the concept of antiangiogenesis to modulate the antitumor response to treatments.

Claudine Kieda

Centre National de la Recherche Scientifique, Orleans, France

 

Sesja III

SESJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

15.50 – 16.50 Doniesienia ustne zakwalifikowane przez Komitet Naukowy.

 

17.00 – 18.30  Walne Zebranie członków PTBMed

 

19.00  Ognisko integracyjne

8.05.2015 CZWARTEK

 

09.00 – 09.40 Czy cholesterol jest rzeczywiście aż tak zły jak powiadają? Zależność funkcji białek błonowych od zawartości cholesterolu w błonie komórkowej.

Dominika Nowis

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 

Sesja IV

PATOFIZJOLOGIA, PATOMORFOLOGIA I GENETYKA MEDYCZNA

09.50 – 11.00 Wykład wprowadzający do sesji i doniesienia ustne zakwalifikowane przez Komitet Naukowy.

 

11.30 – 12.10 Bioinżynieria neuralnych komórek macierzystych i ich niszy.

Leonora Bużańska

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa

 

Sesja V

MEDYCYNA REGENERACYJNA I NOWE METODY TERAPII 

12.20 – 13.30 Wykład wprowadzający do sesji i doniesienia ustne zakwalifikowane przez Komitet Naukowy.

 

15.00 – 15.40 Jakie zagrożenia dla świata powoduje obecnie trąd?

Zofia Zwolska

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

 

Sesja VI

EPIDEMIOLOGIA I BIOMEDYCZNE ASPEKTY ZAKAŻEŃ

15.50 – 16.50 Wykład wprowadzający do sesji i doniesienia ustne zakwalifikowane przez Komitet Naukowy.

 

Sesja VII

VARIA – SESJA PLAKATOWA

17.20 – 20.00 Sesja plakatowa.

30.05.2015 SOBOTA

 

Sesja XI

NOWOCZESNE TECHNIKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE

08.30 – 11.45 Sesja warsztatowa

 

12.00 – 12.40

Nowoczesna diagnostyka onkologiczna oparta o sekwencjonowanie nowej generacji.

Krystian Jażdżewski Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 

Sesja XII

SESJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

12.50 – 13.30 Doniesienia ustne młodych naukowców zakwalifikowane przez Komitet Naukowy.

 

Sesja XII

SESJA MŁODYCH NAUKOWCÓW c.d.

15.00 – 15.40 Doniesienia ustne młodych naukowców zakwalifikowane przez Komitet Naukowy.

 

16.00  Uroczyste zakończenie konferencji. Ogłoszenie zwycięzców konkursu na najlepsze doniesienie ustne i poster w Sesjach Młodych Naukowców.

Galeria

1. Biuro Zjazdu.JPG

1. Biuro Zjazdu.JPG

2. Prof. Andrzej Siwicki - otwarcie Zjazdu.JPG

2. Prof. Andrzej Siwicki - otwarcie Zjazdu.JPG

3._Prof._Jacek_Kubiak_-_wykład_inauguracyjny.JPG

3._Prof._Jacek_Kubiak_-_wykład_inauguracyjny.JPG

4. Otwarcie Zjazdu.JPG

4. Otwarcie Zjazdu.JPG

5. Pierwszy dzien.JPG

5. Pierwszy dzien.JPG

6._Pierwszy_dzień.JPG

6._Pierwszy_dzień.JPG

7. Sponsorzy - Alab.JPG

7. Sponsorzy - Alab.JPG

8. Sponsorzy.JPG

8. Sponsorzy.JPG

9. Sponsorzy - Biogenet.JPG

9. Sponsorzy - Biogenet.JPG

10. Sponsorzy - DRG.JPG

10. Sponsorzy - DRG.JPG

11. Sponsorzy - LabJot.JPG

11. Sponsorzy - LabJot.JPG

12.JPG

12.JPG

13. Prof. Bożena Kamińska.JPG

13. Prof. Bożena Kamińska.JPG

14._Dr_Izabela_Młynarczuk-Biały.JPG

14._Dr_Izabela_Młynarczuk-Biały.JPG

15..JPG

15..JPG

16. Prof. Claudine Kieda.JPG

16. Prof. Claudine Kieda.JPG

17. Prof. Jacek Malejczyk, prof. Claudine Kieda.JPG

17. Prof. Jacek Malejczyk, prof. Claudine Kieda.JPG

18..JPG

18..JPG

19..JPG

19..JPG

20..JPG

20..JPG

21..JPG

21..JPG

22. Prof. Iwona Hus.JPG

22. Prof. Iwona Hus.JPG

23. Prof. Leonora Bużańska.JPG

23. Prof. Leonora Bużańska.JPG

24._Dr_Ilona_Kalaszczyńska.JPG

24._Dr_Ilona_Kalaszczyńska.JPG

34. Prof. Jacek Witkowski, prof. Andrzej Siwicki.JPG

34. Prof. Jacek Witkowski, prof. Andrzej Siwicki.JPG

25. Prof. Aleksander Wasiutyński, prof. Ewa Skopińska-Różewska.JPG

25. Prof. Aleksander Wasiutyński, prof. Ewa Skopińska-Różewska.JPG

26..JPG

26..JPG

27._Prof._Barbara_Wróblewska,_prof._Kazimierz_Madaliński.JPG

27._Prof._Barbara_Wróblewska,_prof._Kazimierz_Madaliński.JPG

28._Prof._Jacek_Roliński.JPG

28._Prof._Jacek_Roliński.JPG

26._Przyznanie_członkostwa_honorowego_PTBMed_prof._Ewie_Skopińskiej-Różewskiej.J

26._Przyznanie_członkostwa_honorowego_PTBMed_prof._Ewie_Skopińskiej-Różewskiej.J

29._Przyznanie_członkostwa_honorowego_PTBMed_prof._Ewie_Skopińskiej-Różewskiej.J

29._Przyznanie_członkostwa_honorowego_PTBMed_prof._Ewie_Skopińskiej-Różewskiej.J

32..JPG

32..JPG

31..JPG

31..JPG

30._Prof._Elżbieta_Mierzwińska-Nastalska.JPG

30._Prof._Elżbieta_Mierzwińska-Nastalska.JPG

33. Prof. Ewa Skopińska-Różewska.JPG

33. Prof. Ewa Skopińska-Różewska.JPG

35. Przedstawienie.JPG

35. Przedstawienie.JPG

35a. Przedstawienie.JPG

35a. Przedstawienie.JPG

35b. Przedstawienie.JPG

35b. Przedstawienie.JPG

35c. Przedstawienie.JPG

35c. Przedstawienie.JPG

37. Uroczysta kolacja.JPG

37. Uroczysta kolacja.JPG

38. Uroczysta kolacja.JPG

38. Uroczysta kolacja.JPG

39..JPG

39..JPG

40..JPG

40..JPG

41..JPG

41..JPG

42..JPG

42..JPG

43..JPG

43..JPG

44..JPG

44..JPG

45..JPG

45..JPG

46. Prof. Zofia Zwolska, prof. Ewa Skopińska-Różewska.JPG

46. Prof. Zofia Zwolska, prof. Ewa Skopińska-Różewska.JPG

47..JPG

47..JPG

48..JPG

48..JPG

49..JPG

49..JPG

50..JPG

50..JPG

51..JPG

51..JPG

52. Prof. Krystian Jażdżewski.JPG

52. Prof. Krystian Jażdżewski.JPG

53..JPG

53..JPG

55..JPG

55..JPG

54..JPG

54..JPG

36..JPG

36..JPG

56._Uroczyste_zakończenie.JPG

56._Uroczyste_zakończenie.JPG

57._Uroczyste_zakończenie.JPG

57._Uroczyste_zakończenie.JPG

58._Uroczyste_zakończenie.JPG

58._Uroczyste_zakończenie.JPG

59.Koniec.JPG

59.Koniec.JPG

1. Biuro Zjazdu.JPG

1. Biuro Zjazdu.JPG

2. Prof. Andrzej Siwicki - otwarcie Zjazdu.JPG

2. Prof. Andrzej Siwicki - otwarcie Zjazdu.JPG

3._Prof._Jacek_Kubiak_-_wykład_inauguracyjny.JPG

3._Prof._Jacek_Kubiak_-_wykład_inauguracyjny.JPG

4. Otwarcie Zjazdu.JPG

4. Otwarcie Zjazdu.JPG

5. Pierwszy dzien.JPG

5. Pierwszy dzien.JPG

6._Pierwszy_dzień.JPG

6._Pierwszy_dzień.JPG

7. Sponsorzy - Alab.JPG

7. Sponsorzy - Alab.JPG

8. Sponsorzy.JPG

8. Sponsorzy.JPG

9. Sponsorzy - Biogenet.JPG

9. Sponsorzy - Biogenet.JPG

10. Sponsorzy - DRG.JPG

10. Sponsorzy - DRG.JPG

11. Sponsorzy - LabJot.JPG

11. Sponsorzy - LabJot.JPG

12.JPG

12.JPG

13. Prof. Bożena Kamińska.JPG

13. Prof. Bożena Kamińska.JPG

14._Dr_Izabela_Młynarczuk-Biały.JPG

14._Dr_Izabela_Młynarczuk-Biały.JPG

15..JPG

15..JPG

16. Prof. Claudine Kieda.JPG

16. Prof. Claudine Kieda.JPG

17. Prof. Jacek Malejczyk, prof. Claudine Kieda.JPG

17. Prof. Jacek Malejczyk, prof. Claudine Kieda.JPG

18..JPG

18..JPG

19..JPG

19..JPG

20..JPG

20..JPG

21..JPG

21..JPG

22. Prof. Iwona Hus.JPG

22. Prof. Iwona Hus.JPG

23. Prof. Leonora Bużańska.JPG

23. Prof. Leonora Bużańska.JPG

24._Dr_Ilona_Kalaszczyńska.JPG

24._Dr_Ilona_Kalaszczyńska.JPG

34. Prof. Jacek Witkowski, prof. Andrzej Siwicki.JPG

34. Prof. Jacek Witkowski, prof. Andrzej Siwicki.JPG

25. Prof. Aleksander Wasiutyński, prof. Ewa Skopińska-Różewska.JPG

25. Prof. Aleksander Wasiutyński, prof. Ewa Skopińska-Różewska.JPG

26..JPG

26..JPG

27._Prof._Barbara_Wróblewska,_prof._Kazimierz_Madaliński.JPG

27._Prof._Barbara_Wróblewska,_prof._Kazimierz_Madaliński.JPG

28._Prof._Jacek_Roliński.JPG

28._Prof._Jacek_Roliński.JPG

26._Przyznanie_członkostwa_honorowego_PTBMed_prof._Ewie_Skopińskiej-Różewskiej.J

26._Przyznanie_członkostwa_honorowego_PTBMed_prof._Ewie_Skopińskiej-Różewskiej.J

29._Przyznanie_członkostwa_honorowego_PTBMed_prof._Ewie_Skopińskiej-Różewskiej.J

29._Przyznanie_członkostwa_honorowego_PTBMed_prof._Ewie_Skopińskiej-Różewskiej.J

32..JPG

32..JPG

31..JPG

31..JPG

30._Prof._Elżbieta_Mierzwińska-Nastalska.JPG

30._Prof._Elżbieta_Mierzwińska-Nastalska.JPG

33. Prof. Ewa Skopińska-Różewska.JPG

33. Prof. Ewa Skopińska-Różewska.JPG

35. Przedstawienie.JPG

35. Przedstawienie.JPG

35a. Przedstawienie.JPG

35a. Przedstawienie.JPG

35b. Przedstawienie.JPG

35b. Przedstawienie.JPG

35c. Przedstawienie.JPG

35c. Przedstawienie.JPG

37. Uroczysta kolacja.JPG

37. Uroczysta kolacja.JPG

38. Uroczysta kolacja.JPG

38. Uroczysta kolacja.JPG

39..JPG

39..JPG

4. Otwarcie Zjazdu.JPG

4. Otwarcie Zjazdu.JPG

40..JPG

40..JPG

41..JPG

41..JPG

42..JPG

42..JPG

43..JPG

43..JPG

44..JPG

44..JPG

45..JPG

45..JPG

46. Prof. Zofia Zwolska, prof. Ewa Skopińska-Różewska.JPG

46. Prof. Zofia Zwolska, prof. Ewa Skopińska-Różewska.JPG

47..JPG

47..JPG

48..JPG

48..JPG

49..JPG

49..JPG

5. Pierwszy dzien.JPG

5. Pierwszy dzien.JPG

50..JPG

50..JPG

51..JPG

51..JPG

52. Prof. Krystian Jażdżewski.JPG

52. Prof. Krystian Jażdżewski.JPG

36..JPG

36..JPG

53..JPG

53..JPG

54..JPG

54..JPG

55..JPG

55..JPG

56._Uroczyste_zakończenie.JPG

56._Uroczyste_zakończenie.JPG

57._Uroczyste_zakończenie.JPG

57._Uroczyste_zakończenie.JPG

58._Uroczyste_zakończenie.JPG

58._Uroczyste_zakończenie.JPG

59.Koniec.JPG

59.Koniec.JPG

Anchor 6

Patronat honorowy

Prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI

 

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Senator RP

 

 

Mieczysław STRUK

 

Marszałek Województwa Pomorskiego

 

 

Prof. Jacek ROLIŃSKI

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

 

 

Prof. dr hab. Mirosław WIELGOŚ

 

Dziekan I wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

Prof. dr hab. Bogdan CISZEK

 

Dyrektor Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

Płk dr Janusz KOCIK

 

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie

 

 

Tyberiusz Zygmunt NARKOWICZ

 

Burmistrz Gminy Jastarnia

 

 

 

 

Patronat medialny

 

 

Dziennik Bałtycki

 

Anchor 7
Anchor 9

Sponsorzy główni:

Sponsorzy:

Anchor 8

Kontakt

Zakład Medycyny Regeneracyjnej

 

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

 

ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa

 

tel.: 26 181 61 08; tel./fax: 26 181 61 41

 

e-mail: zarzad.ptbmed@gmail.com

 

mlesniak@wihe.waw.pl

 

sekretariat: Mgr Monika Leśniak

 

669 306 309

 

Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

ul. Oczapowskiego 13, 10-957 Olsztyn

 

tel.: (89) 523 32 17; (89) 523 39 17

 

e-mail: stenia@uwm.edu.pl

 

siwicki@uwm.edu.pl

 

sekretariat: Mgr Ewa Szczucińska

 

609 678 555

Formularz kontaktowy

Wiadomość wysłana poprawnie, proszę czekać na odpowiedź!

bottom of page